Oprogramowanie CST

CST logoCST to producent oprogramowania symulacyjnego 3D-EM do analizy i projektowania urządzeń elektronicznych pod kątem własności elektromagnetycznych. Firma należy do grupy Simulia koncernu Dassault Systèmes (www.3ds.com) produkującego oprogramowanie do modelowania i symulacji urządzeń, systemów i zjawisk w wielu dziedzinach nauki i dla różnych branż przemysłu.

Oprogramowanie CST STUDIO SUITE wyróżnia się wyjątkowo przyjaznym interfejsem użytkownika i zawiera szeroką gamą dostępnych solverów oraz mechanizmy integracji z innymi narzędziami do projektowania 3D. Oprogramowanie jest używane przez inżynierów i naukowców do modelowania, symulacji i optymalizacji elementów, układów i kompletnych urządzeń elektronicznych w całym zakresie widma elektromagnetycznego. Zintegrowane solvery Time Domain, Frequency Domain, Eigenmode, Integral Equation, Asymptotic, Low Frequency oraz Static obejmują zakres częstotliwości od statyki przez radio i mikrofale aż po optykę umożliwiając symulację zjawisk dla obiektów o wymiarach od nanostruktur do kilku tysięcy długości fali λ.

Oferowane produkty

CST STUDIO SUITE

Kompletny pakiet oprogramowania do symulacji elektromagnetycznych 3D-EM

Więcej informacji na stronie → www.cst.com

Kontakt

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Skontaktuj się z nami!