Przyrządy pomiarowe Narda STS

Firma NARDA Safety Test Solutions została założona 1 stycznia 2000 roku. NARDA-STS rozwija technologie pomiarowe wysokiej częstotliwości dawnej grupy Wandel & Goltermann i jest częścią grupy technologicznej L3 Technologies od momentu jej założenia. Obszar operacyjny NARDA Safety Test Solutions obejmuje segmenty RF Safety, EMC i RF Testing. We wszystkich trzech obszarach NARDA jest jednym z wiodących dostawców wysokiej jakości rozwiązań pomiarowych dostosowanych do aplikacji. Firma opracowuje wszystkie swoje produkty w konsultacji z dużą liczbą klientów. Dzięki temu wiedza praktyczna użytkowników znajduje odzwierciedlenie w produktach a wraz z nimi przenika na rynek.

Kompetencje NARDA Test Solutions pochodzą z bogatej wiedzy o technice wysokiej częstotliwości i mikrofal zdobytej przez lata doświadczeń. Wysoko wyspecjalizowani inżynierowie w działu Badań i Rozwoju korzystają z najnowszych narzędzi sprzętowych i programowych oraz materiałów. Dzięki temu produkty NARDA zapewniają klientom stabilne i powtarzalne dane pomiarowe.

Narda jest wiodącym dostawcą urządzeń pomiarowych w sektorach bezpieczeństwa RF, EMC i RF. Spektrum produktów bezpieczeństwa RF obejmuje szerokopasmowe i selektywne częstotliwościowo urządzenia pomiarowe oraz monitory do szerokiego spektrum w tym takie, które można nosić na ciele dla bezpieczeństwa osobistego. Sektor testów częstotliwości radiowych obejmuje analizatory oraz przyrządy do pomiaru i identyfikacji źródeł radiowych. Pod marką PMM Narda oferuje instrumenty do określania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń. Zakres usług obejmuje serwis, kalibrację i programy szkoleniowe. Firma zarządza systemem zarządzania zgodnym z ISO 9001/2008 i ISO / IEC 17025.

Oferowane produkty

Szerokopasmowe mierniki pola EM

Szerokopasmowe mierniki pola EM

Selektywne mierniki pola EM

Selektywne mierniki pola EM

Podręczny analizator czasu rzeczywistego SignalShark®

Podręczny analizator czasu rzeczywistego SignalShark®

Stacje pomiarowe i systemy do monitoringu obszaru

Stacje pomiarowe i systemy do monitoringu obszaru

Więcej informacji na stronie → www.narda-sts.com

Kontakt

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Skontaktuj się z nami!