Autonomiczne głowice pomiarowe, w których antena, odbiornik i moduł analizujący są zintegrowane w jednej obudowie.

Image

Seria EHP to selektywne i autonomiczne, 3-osiowe sondy do pomiarów pól E i H z wbudowanym analizatorem FFT.

Image

Sonda EHP jest wyposażona we własne zasilanie i pamięć do zapisu danych, co umożliwia wielogodzinną pracę autonomiczną.

Sonda ma kształ sześcianu o objętości ok. 1 dm3 i wadze ok. 0,5 kg. Odczyt podstawowych danych pomiarowych może odbywać się na bieżąco przy użyciu miernika NMB-550 podłączonego kablem światłowodowym. Typowy scenariusz zakłada jednak pozostawienie sondy na stanowisku pomiarowym, zamontowanej na trójnogu, na okres jednej doby. W tym czasie następuje akwizycja danych pomiarowych i ich zapis we wbudowanej pamięci. Po powrocie do laboratorium głowicę podłącza się do komputera i przeprowadza dokładną analizę danych pomiarowych wraz z wizualizacją widma przy użyciu dedykowanego oprogramowania.

Typy głowic i aplikacje pomiarowe:

EHP-50F (1 Hz – 400 kHz) – pomiary pól emitowanych przez linie wysokiego napięcia, transformatory, maszyny elektryczne, pojazdy z napędem elektrycznym itp.

Image

EHP-200A (9 kHz – 30 MHz) – pomiary pól emitowanych przez zgrzewarki i piece indukcyjne, wyznaczanie stref bezpieczeństwa wokół nadajników radiowych długo- średnio- i krótkofalowych, pomiary pokrycia radiowego itp.

Image