NBM-520/550 (Narda Broadband Meter) to szerokopasmowe mierniki doręczne współpracujące z serią sond do pomiarów PEM w zakresie częstotliwości 100 kHz – 90 GHz.

Image
Image

Sonda pomiarowa zawiera trzy ortogonalnie rozmieszczone cewki lub dipole odbiorcze, których łączne działanie zapewnia izotropowość charakterystyki.

Również w sondzie mieści się detektor diodowy lub na termozłączu oraz EPROM z zapisanymi współczynnikami kalibracyjnymi. Miernik automatycznie rozpoznaje typ i pasmo pracy dołączonej sondy.
Image

Wynikiem pomiaru jest natężenie pola w paśmie określonym przez pasmo sondy obliczone na podstawie składowych mierzonych przez poszczególne detektory przypisane do trzech ortogonalnych osi.

Jako wynik pomiaru podawane są wartości:

  • chwilowa RMS (Actual)
  • minimalna RMS (Min)
  • maksymalna RMS (Max Hold)
  • średnia RMS (Average)
  • maksymalna średnia RMS (Max Avg)

 

Natężenie pola może być wyświetlane w jednostkach:

  • V/m i pochodne (mV/m, kV/m)
  • A/m i pochodne (μA/m, mA/m)
  • W/m2 i pochodne (mW/m2, W/m2, kW/m2, nW/cm2, μW/cm2, mW/cm2)
  • jako % dopuszczalnej wartości granicznej.

 

NBM-550 udostępnia również zobrazowanie historii pomiaru za ostatnie 30 min w postaci wykresu. NBM-550 współpracuje też z zewnętrznym odbiornikiem GPS i umożliwia rejestrowanie notatek głosowych. NBM-520/550 to najbardziej rozpowszechnione miernika NARDA na rynku.

Różnice pomiędzy NBM520 i NBM550

Image
Ekran
Ekran NBM-520 NBM-550
Rozmiar ekranu 4 cm (1.5”), 128 x 64 pkt 10 cm (4“), 240 x 320 pkt