Miernik SRM (Selective Radiation Meter) to przenośny, ale w odróżnieniu od NBM selektywny miernik natężenia pola EM współpracujący z dedykowanymi antenami pomiarowymi o charakterystyce izotropowej lub ch-ce dipolowej.

Image

Pasmo pracy miernika 9kHz - 6GHz obejmuje większość powszechnie występujących źródeł promieniowania EM w tym wszystkie systemy telefonii komórkowej.

W odróżnieniu od mierników NBM, w których szerokopasmowy detektor znajduje się w sondzie pomiarowej, miernik SRM to specjalizowany analizator widma, czyli odbiornik z przemianą częstotliwości.

Dzięki temu SRM może współpracować de facto z dowolną anteną zewnętrzną. Analizę widma uzupełnia FFT o paśmie 20 MHz dzięki czemu SRM wyposażony w opcjonalne oprogramowanie może pełnić również funkcję analizatora sygnałów.

Dzięki funkcji „spectrum analysis” SRM pozwala nie tylko stwierdzić, że w danym miejscu występuje przekroczenie dopuszczalnej wartości pola, ale również zbadać, jakiego typu urządzenie jest za to odpowiedzialne. Częstotliwość nośna sygnału, kształtu widma i szerokość zajętego pasma pozwalają zidentyfikować typ emisji, rodzaj urządzenia

i podmiot za nią odpowiedzialny. Opcja „scope” pozwala dodatkowo zbadać zmienność poziomu mocy sygnału w funkcji czasu, co również jest pomocne w identyfikacji rodzaju emisji i nadawcy.

SRM mierzy automatycznie natężenie pola z podziałem na zdefiniowane przez użytkownika kanały odpowiadające różnym nadawcom.

SRM - pomiar poziomu PEM w poszczególnych kanałach

Image

Wyniki są wówczas wyświetlane w tabeli, która podaje typ nadawcy, granice pasma częstoliwości, szerokość filtru RBW i średni poziom zmierzonego natężenia pola.

Stacje bazowe nowych systemów komórkowych cechuje zależność poziomu emisji od natężenia obługiwanego ruchu. Opcjonalne profile do analizy sygnałów telefonii komórkowej (UMTS, LTE for FDD, LTE (for TDD networks)

pozwalają na pomiar charakterystycznych składników tych sygnałów w dziedzinie częstotliwości lub w dziedzinie kodowej. To z kolei pozwala oszacować maksymalne natężenie pola od danej stacji bazowej na podstawie pomiarów wykonanych również w czasie, gdy stacja nie pracowała z pełną mocą.

SRM jest dobrze przystosowany do pracy w terenie. Wbudowany GPS umożliwia zapisanie pozycji stanowiska pomiarowego, a wbudowany mikrofon pozwala dodawać notatki głosowe. Przyrząd jest odporny na warunki atmosferyczne, a dzięki dodatkowej baterii podtrzymującej pozwala na wymianę akumulatora roboczego nawet w trakcie pomiarów